มาทำความรู้จักการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ MOOCs

มาทำความรู้จักการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ MOOCs

Posted Posted in งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

มาทำความรู้จักการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ MOOCs ซึ่งเป็นการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต #dekRMUTPสามารถใช้งานได้ผ่านทาง https://mooc.rmutp.ac.th