ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted Posted in ประกาศ, พนักงานมหาวิทยาลัย, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์
สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

Posted Posted in คำสั่ง, งานบุคลาการ, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, สมัครงาน, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์
คณะศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมินคณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2556

คณะศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมินคณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การจัดการความรู้ [KM], การประชุม, งานบริการวิชาการ, งานบุคลาการ, งานประกันคุณภาพการศึกษา, งานวิจัยและพัฒนา, งานสหกิจศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาโท

Posted Posted in ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

คณะศิลปศาสตร์เตรียมความพร้อมในการ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การประชุม, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

กำหนดการซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, บัณฑิต, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว, สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

กำหนดการซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา ๒๕๕๕ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร – วันพุธ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ซ้อมย่อยของคณะ) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) – วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ซ้อมย่อยรวมและถ่ายรูปหมู่บัณฑิต) เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร. พระนคร และ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถ่ายรูปรวมบัณฑิตพร้อมกับคณาจารย์ ณ บริเวณลานวงเวียนกลับรถติดกับอาคาร ๑ คณะศิลปศาสตร์ (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง) – วันศุกร์ ที่ ๑ […]

ประกาศเรื่องการยื่นแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ด้วยกองบริหารงานบุคคลขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ยื่นแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานทางราชการและให้เป็นปัจจุบันในแฟ้มประวัติต่อไป ทั้งนี้ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสารหรือขอรับเอกสารได้ที่งานบุคลากร พร้อมกรอกกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งคืนที่งานบุคลากร ภายในวันที่ 25 กันยายน 2556 1.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ข้าราชการ) 2.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ลูกจ้างประจำ)

คณะศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ 1.ถ้วยรางวัล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2.ถ้วยรางวัล ส.ส.ลีลาวดี วัชโรบล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3.ถ้วยรางวัล พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ สมาชิกวุฒิสภาและอดีต ผบ.ตร. ในวันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2556  เวลา 10.00 – 15.00 น.  ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล  ชั้น 4  เอสพลานาด  สาขาแคราย – งามวงศ์วาน  สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 14  กันยายน 2556  สอบถามเพิ่มเติม 0 2629-9020-1  และ 0 2282-9102

เปิดให้จอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion พิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา

Posted Posted in นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

          เนื่องจากบริษัทไมโครซอฟท์ได้เสนอราคาพิเศษ แท็บเล็ต Surface RT สำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา  ตามที่เคยได้แจ้งไปแล้วนั้น ขณะนี้ได้เปิดให้จอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G ผ่านทาง http://203.158.144.140/surface/default.aspx   ผู้สนใจสามารถจอง – สั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion  พร้อมกับชำระเงินค่าสินค้าและส่งหลักฐานรายละเอียดการชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 ส.ค. 2556  ภายในเวลา 15.00 น.  ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่  nalumon.t@rmutp.ac.th  หรือ โทร 0-2282-9009-15  ต่อ 6766 รายละเอียดการสั่งซื้อ * การสั่งซื้อ Windows Surface RT 32G Promotion พิเศษสำหรับภาคการศึกษา นี้ ขอสงวนสิทธิไว้สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น * มหาวิทยาลัย จะเปิดระบบให้ท่านทำการสั่งซื้อ และทำการแจ้งการรายละเอียดการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าที่ท่านได้ทำการโอน เงินผ่านทางธนาคารแล้ว ภายในวันที่ 23 ส.ค. […]

กำหนดการ กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์เกมส์ “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556

Posted Posted in ทั่วไป, นักศึกษา, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

          กำหนดการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์เกมส์ “LIBERAL ARTS GAMES” ครั้งที่ 3 ณ โรงยิมคณะศิลปศาสตร์ อาคารมงคลอาภา ชั้น 2 และกำหนดการงาน “STAR OF LIBERAL ARTS 2014” ณ ห้องโถงอาคารพร้อมมงคล ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556  

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ อัตรา

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ อัตรา ดังนี้      ๑.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา      ๒.ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๓ อัตรา ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ห้อง ๑๑๐๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบ เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖  (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร

คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Posted Posted in ทั่วไป, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศและรายรายละเอียดการรับสมัคร        

กรอกแบบสอบถาม

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ

Posted Posted in ประชาสัมพันธ์, พนักงานมหาวิทยาลัย, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

ด่วนที่สุด  กองบริหารงานบุคคล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการณด้านต่างๆ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2556  ตามเอกสารบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0581.17/519    สามารถกรอกแบบสอบถามโดยคลิกที่ลิงค์  hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือที่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออนไลน์ ที่มา : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร