การแจกความรับผิดชอบเป้าหมายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์ – ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 – 2561

การแจกความรับผิดชอบเป้าหมายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์  ปีการศึกษา 2558 – 2561

Download (PDF, 254KB)

 

ที่มา: ผศ. ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์