ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ ☎️ : 02-665-3555   Fax 📠 :  02-665-3535  (เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคาร จึงทำให้หมายเลยโทรศัพท์ภายในไม่สามารถใช้งานได้เป็นบางหมายเลข)
🔎ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล 📧 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร