ติดต่อเรา

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่ : 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ ☎️ : 02-665-3555   Fax 📠 :  02-665-3535
🔎 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล 📧 

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร