งานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศประกาศขายทอดตลาด

คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๙ รายการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒๙ รายการ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ประกาศสอบราคาฯ / จัดซื้อ-จัดจ้าง / ขายทอดตลาด