ทั่วไปบัณฑิตประกาศประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2557 แจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง

ขอความร่วมมือบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2557  แจ้งผู้ประกอบการ ทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้างให้กับบัณฑิต เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าให้กับบัณฑิตต่อไป
สามารถเข้ากรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิ๊ก (สำหรับผู้จ้าง) : http://job.rmutp.ac.th/?do=employer

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองพัฒนานักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6051, 6053

Larts-rmutp_PostNo9666_JobWorkRmutp