งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศอาจารย์เจ้าหน้าที่

การแจกความรับผิดชอบเป้าหมายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์ – ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 – 2561

คลิกอ่านได้ที่นี่  การแจกความรับผิดชอบเป้าหมายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์ – ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 – 2561  หรือที่เมนูเกี่ยวกับคณะ เลือกหัวข้อ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 – 2561

การแจกความรับผิดชอบเป้าหมายให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในคณะศิลปศาสตร์ – ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 – 2561