งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา รื่นสายชล และนายวรทย์ เปรมสมิทธิ์ นศ.สาขาวิชาการโรงแรม คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1