งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมและปฏิบัติการนำเที่ยวตามเส้นทางบังคับกรมการท่องเที่ยว เดินทางศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ และน่าน