งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวมหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๘ พรรษา มหาราชา ณ หอประชุม D-Hall