งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์อาจารย์เจ้าหน้าที่

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

Larts-rmutp_26112558_PostNo9325