งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ทีมนักกีฬาฟุตบอลคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศระหว่างคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ การแข่งขันกีฬาภายใน “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 10”