งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทุกชั้นปีร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 1