ทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงแบบชุดฮิญาบ

นางสาวแพรพรรณ แก้วประสพ และนางสาวมาลินี อิ้งแสง นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงแบบชุดฮิญาบ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยเรื่องการย้อมสีด้วยสมุนไพรเพื่อป้องกันรังสียูวี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร โดยการแสดงแบบดังกล่าวได้ร่วมบันทึกรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์