กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา

ปีใหม่ … ห่วงใย ให้โดนัท!

2 รองคณบดีศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง “ส่งความสุข ให้ คนทำงาน” ช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์โควิด

ปีใหม่ ... ห่วงใย ให้โดนัท! 2 รองคณบดีศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง "ส่งความสุข ให้ คนทำงาน"...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2020