งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์โควิค ทำให้ต้องรักษาระยะห่างกันมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความสบาย ศูนย์บริการให้คำปรึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

เนื่องจากสถานการณ์โควิค ทำให้ต้องรักษาระยะห่างกันมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความสบาย ศูนย์บริการให้คำปรึกษา คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร จึงจัดการบริการให้คำปรึกษาในรูปแบบของออนไลน์ ฟรี ไม่คิดค่าบริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา09.00น.-16.00น.
สนใจติดต่อรับบริการ 📣https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLIBvLdKRNuYh2FfJinmfHdaBNKXDexJ_bnRid6YjvtsbNFA/viewform?usp=sf_link  📣