งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศด่วน‼️ จากคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานตัว ของนักศึกษาใหม่ 2564 รอบโควตา (รอบที่ 1) ปวช. และ ปริญญาตรี “รายงานตัว ทางไปรษณีย์”

ประกาศด่วน! จากคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2020