กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานโครงการธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

(วานนี้) 22 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020