กิจกรรมงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 6 ตึก 90 ปี (ศูนย์พณิชยการพระนคร) มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) พร้อมผู้บริหาร...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2020