งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

แจกสูตรทำสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

สูตรทำสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)