งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไป

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
ชิงเงินรางวัลรวม 14,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมนาคุณ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2563
🔹️ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ เรียงร้อยคำสอนพรแห่งพระราชา
🔸️ ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานพระภูมิบาลแห่งแผ่นดิน
🔹️ จัดประกวดวันที่ 3 ธันวาคม 2563
🔸️ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์
🔹️ รายละเอียดเพิ่มเติม http://cul.offpre.rmutp.ac.th
🔸️ สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6236, 6622, 6630 หรือ Email : acd@rmutp.ac.th
🔹️ จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : FanPage  Logo FanPage RMUTP  RmutpFB

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ร่วมประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลรวม 14,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและบัตรสมนาคุณ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2563  🔹️ ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ เรียงร้อยคำสอนพรแห่งพระราชา 🔸️ ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานพระภูมิบาลแห่งแผ่นดิน  🔹️ จัดประกวดวันที่ 3 ธันวาคม 2563 🔸️ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์