กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

กำหนดการ 👨‍🎓👩‍🎓 ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 👨‍🎓👩‍🎓 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

http://larts.rmutp.ac.th/2554/wp-content/uploads/2020/11/larts-rmutp_PostNo21916.jpg