งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ด้วยรัฐบาลนิวซีแลนด์ จัดงานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อผู้ปกครองและนักเรียนไทยโดยเฉพาะ

ทุกท่านจะได้พบกับตัวแทนโรงเรียนมัธยม สถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษานิวซีแลนด์ กว่า ๔๐ สถาบัน และลองประสบการณ์ห้องเรียนจำลองเพื่อเข้าใจวิธีการสอน และฟังสัมมนาเรื่องการไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ จัดโดย Education New Zealand สถานทูตนิวซีแลนด์

ด้วยรัฐบาลนิวซีแลนด์ จัดงานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อผู้ปกครองและนักเรียนไทยโดยเฉพาะ...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2020