งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์

เรื่อง โรงแรมสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้วิถีปกติใหม่ Hotel Transform for New normal
โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาการโรงแรม
จัดทำโดย  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมชั้นปีการศึกษาที่ 4

📌📌📌📌📌📌📌📌📌

หัวข้อในการสัมมนาช่วงเช้า
- โรงแรมสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้วิถีปกติใหม่ Hotel Transform for New normal ช่วงบ่าย
- บรรยายลักษณะงานและขั้นตอนการทำงานของธุรกิจโรงแรม
   📍  วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.
   📍  ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว ห้อง LA 101
สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

👉 เปิดลงทะเบียนวันนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฟังสัมมนาออนไลน์โดย *ไม่เสียค่าใช้จ่าย*
☎️สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0971867792
👉 ลิงค์ลงทะเบียน : https://forms.gle/c54x8axw6Fseb2pH8