งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศ

📣 กองสื่อสารองค์การขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี 🚨

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกระดับที่คณะจัดการเรียนการสอน) ที่ลิงก์ https://forms.gle/jzx52kDCfgq5RzJQ6 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

กองสื่อสารองค์การขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาทุกชั้นปี...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2020