งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประกาศ

📣 ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร ทุกชั้นปี

📣 ตอบแบบแบบสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับการรับน้องของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ ⬇️⬇️⬇️⬇️