กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ จาก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ สามารถสั่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษผ่านทางไลน์หรือทางโทรศัพท์

สั่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับ คุณภัทร ผ่านทางไลน์ หรือทางโทรศัพท์

นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1   สามารถสั่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกับคุณภัทร  ผ่านทางไลน์ หรือทางโทรศัพท์

    • หนังสือ Top Notch 1   -   วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ                                              ราคา  352 บาท
    • หนังสือ Expanding Tactics for Listening   -  วิชาการฟังภาษาอังกฤษ         ราคา 292 บาท
    • หนังสือ Business Venture   -   วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                              ราคา 288 บาท

ข้อมูลติดต่อ คุณภัทร
LINE ID: patleader
โทร: 081-933-5456

หนังสือ Top Notch 1 - วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ ราคา 352 บาท

หนังสือ Expanding Tactics for Listening - วิชาการฟังภาษาอังกฤษ ราคา 292 บาท

หนังสือ Business Venture 2 - วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ราคา 288 บาท

สามารถสั่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ World English1 กับ คุณสุทิน

นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1  สามารถสั่งหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ World English 1 กับ คุณสุทิน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

วิธีการสั่งซื้อ ติดต่อ คุณสุทิน งามเกตุวิรุฬห์

     • Email :  school.booklink@gmail.com   or   sutin.ngam@hotmail.com
     • ID Line : 089-895-1645
     • โอนเงินผ่านบัญชี บริษัท บุ๊คลิงค์ จำกัด
     •  ธนาคาร กรุงไทย 053-1-21509-1  ประเภท ออมทรัพย์ 
     • หนังสือ World English1  -  ราคา 290 บาท
     • ค่าส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน 40 บาท

หนังสือ World English1 - วิชาภาษาอังกฤษ 1 ราคา 290 บาท