งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

Thank you very much!

เบื้องหน้า-เบื้องหลัง ความสำเร็จ และความภูมิใจ กับการเป็นผู้ให้ ในกิจกรรม “ศุกร์หรรษา ส้มตำ-ปันสุข ศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง มทร.พระนคร”