งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ศิษย์​ปัจจุบัน​ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและมารดา ร่วมนำสิ่งของบริจาคตู้ปันสุข…ศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) … ฮือฮา! สาหร่ายชื่อดังล้นตู้ ประชาชนเปี่ยมสุข