งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

📣 กำหนดการสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ #dek63