กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) เตรียมจัดกิจกรรม เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม

แจก “ถุงปันสุข” ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด ยารักษาโรค หน้ากากอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19