กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

“ธารน้ำใจ ไทยช่วยไทย ปันสุขให้ ได้เกื้อหนุน ศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณ ท่านอิ่มบุญ เราอิ่มใจ”