งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

Congratulations!

“ท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง” ติดโผ 1 ใน 6 หลักสูตร CWIE (ต้นแบบสถานประกอบการ ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย) ของ กระทรวง อว.