งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

คนที่เดือดร้อน คงลำบากจริงๆ “เช้าจัดเต็ม…เย็นหมดตู้” วอนคนใจบุญ ร่วมแบ่งปัน