งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ตู้ปันสุข…ศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง เปิดตัววันแรก

เปิดตัววันแรก ประชาชนแห่มารับ “แบ่งปันสุข” อธิการบดีนำของร่วมแบ่งปัน พร้อมชื่นชม เป็นกิจกรรมที่ดีงาม