กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เรียน คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

ท่านคณบดี มีดำริที่จะจัดทำตู้ศิลปศาสตร์…แบ่งปันสุข ร่วมกับ สวส. เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด