งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์… TCAS 4 กำลังเปิดรับแล้ว #dek63 พร้อมยัง!! สมัครตอนนี้โปรโมชั่นเพียบ😁👋

คณะศิลปศาสตร์ วังนางเลิ้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบ 4 (สำหรับวุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563  ใน 4 สาขา ได้แก่

  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
  • สาขาการโรงแรม
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สมัครผ่านระบบ TCAS  ตั้งแต่วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

🌐รายละเอียด http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/T4-63.pdf

📌สมัครผ่านระบบ www.mytcas.com

#RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ราชมงคลพระนคร