ทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ของ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. อาจารย์ชาวต่างประเทศ

สามารถขอรับ – ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่ 09.00 – 12.00 และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.  ณ ห้อง 1106  งานบุคลากร  คณะศิลปศาสตร์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว