คำสั่งทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ)

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศษสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทโควตา (กรณีพิเศษ)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และแนวทางปฏิบัติ  คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0-2282-9102 ต่อ  1111 (งานทะเบียน)