งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ “ชาวราชมงคลพระนคร” สวมเสื้อ “สีเหลือง”