งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหาร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019”

คลิกที่รูป เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ "Digital Thailand Big Bang 2019"