งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ขจรเกียรติ ขุนชิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ในระดับปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ขจรเกียรติ  ขุนชิต  เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ในระดับปริญญาเอก