งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร มอบทุนกว่า 2.6 ล้าน ให้นักศึกษาเรียนดี – ขาดแคลนทุนทรัพย์