งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ดร. ภูมิพัฒน์ ทองคำ เนื่องในโอกาศดำรงค์ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม

ขอแสดงความยินดี กับ ดร. ภูมิพัฒน์  ทองคำ เนื่องในโอกาศดำรงค์ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม