กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมพบิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร