งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปบัณฑิตประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชมงคลพระนคร ประจำปี 2561 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)