งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

สาขาภาษาไทยประยุกต์ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2559 กวีซีไรต์ปี 2530

สาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2559 กวีซีไรต์ปี...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019