งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 3 ประเภท (6 รายการ)

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ขอเชิญร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 3 ประเภท (6 รายการ)  ดังนี้
 1.  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
  1.1 ระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “โลกก้าวหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล การสื่อสารก้าวนำ” ใช้เวลา 4 นาที (บวกลบครึ่งนาที)
  1.2 ระดับปริญญาตรีทุกสาขา ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร หัวข้อ “สื่อสารทันสมัย โลกก้าวไกลพัฒนา” ใช้เวลา 4 นาที (บวกลบครึ่งนาที)
 2. การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรอง (กลอนสุภาพ,กาพย์ยานี11 และโคลงสี่สุภาพ)
  2.1 ระดับมัธยมศึกษา
  2.2 ระดับปริญญาตรีทุกสาขา ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร
 3. การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11 จำนวน 3 บท และกลอนสุภาพ จำนวน 2 บท)
  3.1 ระดับมัธยมศึกษา
  3.2 ระดับปริญญาตรีทุกสาขา ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร
*** ชิงถ้วยรางวัล “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” และทุนการศึกษา รวมมูลค่า กว่า 30,000 บาท ***

วัน/เวลา/สถานที่แข่งขัน

 • 18 มกราคม 2562
 • เวลา 9.00-16.00 น.
 • ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รับสมัครวันนี้ ถึง 13 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่…

ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail:  pakarat.y@rmutp.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภมิ สุวรรณเวช 081 904 6003 หรือ อ.ผการัตน์ ใยทอง 087 989 9417 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 หรือ fhaiphaka

ที่มา : ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร