คำสั่งงานบริการวิชาการและวิจัยงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการและวิจัย

เอกสารสำหรับ แจ้งนักวิจัย เพื่อทราบ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ลิ้งค์ด้านล่าง

ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเงินรายจ่าย (เบื้องต้น) วิจัย วช. 2562
คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการ ประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561