งานสื่อสารองค์กรทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกชั้นปี ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ก.ค.60